کنگره کولورکتال با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و انجمن کولوپروکتولوژی ایران – سایت رسمی دکتر فخرالسادات انارکی

کنگره کولورکتال با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و انجمن کولوپروکتولوژی ایران

21 مرداد 1402
کنگره کولورکتال با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و انجمن کولوپروکتولوژی ایران در تاریخ ۱۹ و ۲۰ مرداد ماه سال جاری در ارومیه برگزار شد. دبیر علمی همایش دکتر فخرالسادات انارکی و موضوع کنگره بیماریهای آنورکتال بود.