گالری تصاویر – سایت رسمی دکتر فخرالسادات انارکی

گالری تصاویر

مراحل جراحی بیمار مبتلا به افتادگی مخاط رکتوم

زگیل مقعدی در خانم 30 ساله مبتلا به کولیت اولسروز

سیفلیس اولیه

باز سازی پرینه و عضلات اسفنکتر مقعدی در خانم مبتلا به بی اختیاری مدفوعی به دنبال زایمان

جراحی تومور تخمدان در خانم 83 ساله

تنگی مقعد

ساختمان رکتوم و عضلات کف لگن

تومور دیواره روده باریک در آقای 75 ساله مبتلا به خونریزی مقعدی

تبخال مقعدی