1396/01/7

زگیل مقعدی در خانم 30 ساله مبتلا به کولیت اولسروز

گالری تصاویر
قبل از عمل
گالری تصاویر
بلافاصله بعد از عمل
گالری تصاویر
یک ماه بعد از عمل

تنگی مقعد

گالری تصاویر
قبل از عمل
گالری تصاویر
بلافاصله بعد از عمل

 


 

مراحل جراحی بیمار مبتلا به افتادگی مخاط رکتوم

گالری تصاویر
گالری تصاویر
گالری تصاویر
گالری تصاویر
گالری تصاویر

 


 

جراحی تومور تخمدان در خانم 83 ساله

گالری تصاویر
گالری تصاویر
گالری تصاویر

ساختمان رکتوم و عضلات کف لگن

گالری تصاویر
گالری تصاویر

 


 

باز سازی پرینه و عضلات اسفنکتر مقعدی در خانم مبتلا به بی اختیاری مدفوعی به دنبال زایمان

گالری تصاویر
گالری تصاویر
گالری تصاویر

 

تومور دیواره روده باریک در آقای 75 ساله مبتلا به خونریزی مقعدی

گالری تصاویر
گالری تصاویر

 


 

سیفلیس اولیه

گالری تصاویر
گالری تصاویر
گالری تصاویر

 

تبخال مقعدی

گالری تصاویر
گالری تصاویر
Design by BORNA
Copyright © 2017