1396/01/7
بیماریهای خوشخیم مقعدی ( شقاق – هموروئید – فیستولهای پیچیده)
بی اختیاری مدفوعی
یبوستهای مقاوم به درمان
بیرون زدگی و پرولاپس روده
سرطانهای روده
بیماریهای التهابی ( کولیتها)
پولیپهای روده
زگیل مقعدی( کوندیلوما)
سرطانهای مقعدی
کیست موئی( سینوس پیلونیدال)
کیسه ای شدن روده(دیورتیکولوز)
Design by BORNA
Copyright © 2017